ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પપૈયામાં મીલીબગ
ભલામણ કરેલ દવાના છંટકાવ ઉપરાંત નુકસાન પામેલ પાન-ફળોને વીણીને નાશ કરવો. વાડીમાં સ્વચ્છતા રાખવી અને નિયમિત નિંદામણ કરવું
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
509
3
સંબંધિત લેખ