ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પપૈયામાં મીલીબગ
આના અટકાવ માટે બુપ્રોફેઝીન ૨૫ એસસી ૨૦ મિલિ દવા ૧૦ લીટર પાણી પ્રમાણે છાંટો. દ્રાવણમાં સારુ સ્ટીકર પણ ઉમેરવું.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
183
4
સંબંધિત લેખ