ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પપૈયામાં મિલિબગને અટકાવો
પપૈયામાં મિલિબગને અટકાવો:નુકસાન પામેલ પાન-ફળ વીણી નાશ કરી વાડીની સ્વચ્છતા જાળવો.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
109
0
સંબંધિત લેખ