આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પપૈયામાં મિલિબગને અટકાવો
પપૈયામાં મિલિબગને અટકાવો:નુકસાન પામેલ પાન-ફળ વીણી નાશ કરી વાડીની સ્વચ્છતા જાળવો.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
109
0
અન્ય લેખો