ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પપૈયામાં ફળ ના વિકાસ માટેની સામાન્ય ભલામણ
પપૈયાના પાકમાં ૧૩:૦૦:૪૫ @ ૫ કિલો/એકર/ અઠવાડિયા પ્રમાણે આપવું, જે ફળની સાઈઝ અને ક્વોલીટી સુધારવામાં મદદ કરશે તેમજ ફળની કાપની વખતે એક સાથે પાકી જશે.
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
258
2