ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પપૈયામાં થનાર વાયરલ રોગ જાણો
પપૈયામાં વાયરલ રોગોને પ્રસારિત કરવા માટે સફેદ માખી વાહક અને જવાબદાર છે અને તેથી તે પ્રભાવી રીતે નિયંત્રિત કરો
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
222
6
સંબંધિત લેખ