આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
પપૈયામાં થનાર વાયરલ રોગ જાણો
પપૈયામાં વાયરલ રોગોને પ્રસારિત કરવા માટે સફેદ માખી વાહક અને જવાબદાર છે અને તેથી તે પ્રભાવી રીતે નિયંત્રિત કરો
નીચેના વિકલ્પો ફેસબુક, વોટ્સ એપ અથવા મેસેજનો ઉપયોગ કરીને અન્ય ખેડૂતો સાથે હમણાં જ શેર કરો.
222
6
અન્ય લેખો