ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
પપૈયાની વાડીનું પદ્ધતિસરનું આયોજન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. યોગેશ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર જાત- તાઇવાન 786 વિશેષતાઓ- પાણી અને પોષક તત્વોનું યોગ્ય વ્યવસ્થાપન
જો તમને આજનો ફોટો ગમ્યો હોય તો પીળા અંગૂઠાની નિશાની પર ક્લિક કરો
985
7
સંબંધિત લેખ