નોકરી ની શોધ માં છો ? તો વાંચો આ આર્ટિકલ !
સલાહકાર લેખTV9 Gujarati
નોકરી ની શોધ માં છો ? તો વાંચો આ આર્ટિકલ !
ધોરણ 10 કે 12 કે સ્નાતક થયેલા લોકો માટે નોકરીની ઉતમ તકો સર્જાઈ છે, એગ્રીકલ્સર ક્ષેત્રે નોકરી શોધી રહેલા ઉમેદવારો આ લીંક પર ક્લિક કરો અને મેળવો પોતાના ક્ષેત્ર વિશેની નોકરીની વિગતો સાથે પગાર, લાયકાત અને ધારાધોરણ 👉પહેલી નોકરી : નોકરી ની તમામ માહિતી જાણવા માટે ક્લિક કરો https://www.naukri.com/manager-jobs-in-ahmedabad?expJD=true 👉બીજી નોકરી : નોકરી ની તમામ માહિતી જાણવા માટે ક્લિક કરો https://www.naukri.com/job-listings-territory-sales-lead-bhuj-upl-limited-bhuj-2-to-7-years-271020905131?src=seo_srp&sid=16038575887698336_1&xp=2&px=1 👉ત્રીજી નોકરી : આ નોકરી માટે અરજી કરવા માટે અહીયા ક્લિક કરો https://www.naukri.com/sales-executive-jobs-in-ahmedabad?expJD=true 👉અન્ય વધુ નોકરી ની માહિતી જાણવા માટે ક્લિક કરો https://www.naukri.com/job-listings-sales-executive-trium-designs-pvt-ltd-vadodara-baroda-0-to-2-years-271020500434?src=seo_srp&sid=16038575887698336_1&xp=4&px=1
સંદર્ભ : TV9 Gujarati. આપેલ નોકરી વિષયક માહિતી ને લાઈક કરી યોગ્ય ઉમેદવાર સુધી માહિતી શેર કરો.
129
4
અન્ય લેખો