સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
નિકાસ યોગ્ય ઝરબેરા ખેતીની તકનીકો
ગ્રીનહાઉસમાં ઝરબેરા લગાવવા માટે,યોગ્ય પાણીની નિકાસ થાય તેવી અને યોગ્ય ઢાળ વાળી જમીનની પસંદગી કરવી જોઈએ.ગુણવત્તાયુક્ત ફૂલોના ઉત્પાદન માટે, ગ્રીનહાઉસમાં ટીશ્યુ સંર્વધનથી તૈયાર કરેલા છોડનું વાવેતર કરવું જોઇએ.અદ્યતન તકનીકને અપનાવવાથી આ પાકનું ભરપૂર ઉત્પાદન મળે છે. જાતોની પસંદગી: બજાર અથવા ગ્રાહકની માંગના આધારે જાતોની પસંદગી કરવી જોઈએ. જમીનની પસંદગી: ઝરબેરાની ખેતી માટે યોગ્ય પાણીની નિકાસ થાય તેવી અવશેષિત જમીન પસંદ કરો. જમીનનો પીએચ મૂલ્ય 5.5 અને 6 ની વચ્ચે હોવો જોઈએ. રોપણી: માટીની સારવાર પછી, નિષ્ણાતોની સલાહ પછી, પાકને 30 સે.મી. x 30 સે.મી.ના અંતર પર વાવેતર કરવું જોઈએ. પેશીઓ ઉન્નત તકનીકનો ઉપયોગ કરીને તૈયાર રોપાઓ પસંદ કરો. વધુ ઊંડી રોપણી ન કરવી અને ગ્રીનહાઉસમાં પાકની યોગ્ય સંખ્યા જાળવી રાખશો. પાણી વ્યવસ્થાપન: પાકની સ્થિતિ અનુસાર અથવા પાકની જરૂરીયાત મુજબ પાકમાં પાણી આપવું. ખાતર અને ખાતર વ્યવસ્થાપન: ખેતરનો વેસ્ટ કચરો @ 10 કિલો પ્રતિ ચોરસ મીટર. ટ્રાઇકોડર્મા વીરડી, બેસિલોમીસેસ અને નીમ કેક ને ખેતરના ખાતર સાથે સારી રીતે મિશ્ર કરવામાં આવે છે. માટી પરીક્ષણ અનુસાર, ખાતરને પુંખીને આપવું જોઈએ.વિકાસના પ્રારંભિક તબક્કામાં, 19: 19: 19 @ 2 કિલો 4 દિવસના અંતરાલ પર આપવું જોઈએ.ફૂલો આવ્યા પછી,વધુ ફૂલ આવે તે માટે 12:61:00 @3 કિલોગ્રામ પ્રતિ એકર 5 થી 6 દિવસના અંતરાલે આપવું જોઈએ.ખાતરો ઉપરાંત, સૂક્ષ્મ પોષકતત્વ પણ આપવું જોઈએ.જેવા કે બોરોન, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ,વગેરે જેવા આપવું જોઈએ. બોરોન, કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ @ 1.5 મિલિ લિટર પ્રતિ લિટર પાણીમાં મહિનામાં એક વાર છટકાવ કરવો.આ ઉપરાંત, ફૂલો આવે માટે, 13:00:45 @3 કિલોગ્રામ પ્રતિ એકર 5 થી 6 દિવસના અંતરાલ પર પ્રતિ એકર આપવું જોઈએ. ઉચ્ચ ગુણવત્તાના ફૂલો માટે ડ્રિપ સિંચાઈ દ્વારા સૂક્ષ્મ પોષકતત્વો આપવું જોઈએ. તે ફૂલોના ઉત્પાદનમાં વધારો કરીને ફૂલોની ગુણવત્તામાં પણ વધારો કરે છે. કટીંગ: 1. ઝરબેરાના ફૂલોને સામાન્ય રીતે વાવેતરના 8 થી 10 અઠવાડિયામાં કાપી શકાય છે. 2. ફૂલની પાંખડીઓના બે પાંખડીઓ ખુલ્યા પછી, તે સમયે ફક્ત ફૂલો જ કાપવા જોઈએ. 3. ફૂલની કાપણી સમયે 3 થી 4 સેમી દાંડી નીચેથી કાપવી જોઈએ. 4. સામાન્ય રીતે ફૂલોને સવારે કાપી લેવા જોઈએ. 5. ફૂલોને કાપ્યા બાદ તેમની દાંડીને પાણીની ડોલમાં ડુબાડી રાખો. 6. ફૂલોને તાજા અને તંદુરસ્ત રાખવા માટે, સોડિયમ હાયપોક્લોરાઈટ 7 થી 10 મિલી પ્રતિ લિટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી દ્રાવણમાં ડુબાડો. 7. ઝરબેરા ફૂલોની કાપણી કર્યા પછી આ દ્રાવણને બદલવું જોઈએ. સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
133
0
સંબંધિત લેખ