આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
નિંદામણ મુક્ત સ્વસ્થ કોબીજ નો પાક
ખેડૂત નામ - શ્રી દિલીપ રાજ્ય - ઝારખંડ સલાહ: - 12:61:00 ખાતર @ 1 કિલો / દિવસ / એકર ટપક પદ્ધતિ મુજબ આપવું જોઈએ.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
299
3
અન્ય લેખો