આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
નારંગીના પાકમાં યોગ્ય પિયત વ્યવસ્થાપન
આ મહિનામાં નારંગીના ઝાડ પર નવી કૂંપળો, ફૂલો અને ફળો ઊગે છે. આથી ડબલ રીંગ પદ્ધતિ દ્વારા 7 થી 10 દિવસના અંતરે છોડની સિંચાઇ કરવી. જો તમારી પાસે ટપક સિંચાઇ ઉપલબ્ધ હોય તો, 1 થી 4 વર્ષના છોડને 14 થી 63 લિટર પાણી પ્રતિ છોડ પ્રતિ દિન , 5 થી 7 વર્ષના છોડને 87 થી 143 લિટર પાણી પ્રતિ છોડ પ્રતિ દિન અને 8 થી 10 કે તેથી વધુ વર્ષના છોડને163 થી 204 લિટર પાણી પ્રતિદિન પ્રતિ છોડ આપવું .
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
300
3
અન્ય લેખો