કૃષિ વાર્તાદૈનિક ભાસ્કર
નાના ખેડૂતો વધુ દેવા માટે નો પ્રસ્તાવ લાવવાની તૈયારી કરી રહ્યા છે
સરકારે જણાવ્યું હતું, દર વર્ષે 10 ટકા વધુ લોન કૃષિ લોન વાર્ષિક 10 ટકાના દરે વધી રહી છે અને છેલ્લા નાણાંકિય વર્ષના અંતે રૂ. 10 લાખ કરોડે પહોંચી છે. મંગળવારના ખેડૂતોને વધુ ઋણ આપવાનો સરકારને આગ્રહ કરવામાં આવ્યો હતો. FICCI પ્રોગ્રામના સમાપન સમાંરભમાં, કૃષિ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ આશિષ ભુટાનીએ જણાવ્યું હતું કે કૃષિ મંત્રાલય ટૂંક સમયમાં સીમંત અને નાના ખેડૂતોના વધુ લોનને લગતો પ્રસ્તાવ કેન્દ્રીય કેબિનેટ સામી રજુ કરશે. આ પ્રસ્તાવ સારંગી કમિટીની ભલામણો પર આધારિત છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કૃષિ ઋણ સતત વધી રહ્યું છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે છેલ્લા નાણાંકીય વર્ષમાં 10 લાખ કરોડની લોનમાં ટુંકાગાળા માટેની 6.8 લાખ કરોડની લોન નો સમાવેશ થાય છે. ટુંકાગાળાની લોનમાંથી, 50 ટકા નાના અને સીમંત ખેડૂતોને આપવામાં આવી છે. મંત્રાલય બેંકમાંથી કૃષિ લોનનાં લક્ષ્યને નક્કી કરવા માટે બેંકમાંથી આંકડા મંગાવ્યા છે. ભાડા પર ખેતી કરવા માટે કૃષિ ઉપર નીતિ આયોગ સારી પ્રણાલી તૈયાર કરવા માટે કાર્ય કરી રહી છે. તાજેતરમાં, જે ભાડા પર ખેતી કરે છે તેમને કૃષિ લોન મળતી નથી. તેના સંદર્ભમાં, નાંણા મંત્રી અરુણ જેટલીએ બજેટના સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે જે ભાડા પર ખેતી કરે છે તેમની લોન માટે સારી પ્રણાલી બનાવવા માટે નીતિ આયોગ સરકાર પાસેથી મદદની માંગણી કરી રહી છે. સંદર્ભ - દૈનિક ભાસ્કર 23 એપ્રિલ 18
14
0
અન્ય લેખો