વીડીયોNew agri update
નવું જાણો, ડાર્કલીંગ બીટલ વિષે
શું ખેડૂત મિત્રો તમે આ ડાર્કલીંગ બીટલ વિશે જાણો છો ? તે ખેતર માં ક્યાં પ્રકાર નું નુકશાન કરે છે અને ક્યાં થી આવે છે જાણવા માટે જુઓ આ વિડીયો.
વિડીયો સંદર્ભ: New agri update આપેલ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
19
3
અન્ય લેખો