વીડીયોEdu Tak
નવી યોજના ! ગોબર ધન યોજના !
પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ મન કી બાત કાર્યક્રમમાં સરકારની નવી યોજના 'ગોબર-ધન' નો ઉલ્લેખ કર્યો હતો અને આ યોજના વિષે માહિતગાર કર્યા હતાં. આ યોજના મુજબ ગોબર ની રબડી અને ખેતર માં બેકાર ઉપયોગ માં ન આવવાવાળા ઉત્પાદનોને કમ્પોસ્ટ, બાયોગેસ અને બાયો સીએનજી માં બદલી દેવામાં આવશે, આ યોજના કેવી રીતે અન્ય ક્યાં વિસ્તાર માં કરી રહી છે કામ જુઓ આ ખાસ વિડીયો માં...
સંદર્ભ : Edu Tak. આ માહિતી ને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
46
7
અન્ય લેખો