ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
યોજના અને સબસીડીRajya Sabha TV
નવા ભારત નો નવો ખેડૂત, કરશે ઈ-નામ થી વેચાણ !
ઈ-નામ યોજના દ્વારા ખેડૂત તેમનો માલ કોઈ પણ મંડી માં કોઈ પણ કમિશન એજન્ટ દ્વારા ઓનલાઇન વેચાણ કરી શકે છે. આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા ખેડૂત ને તેમના પાક ઉત્પાદન નો યોગ્ય ભાવ મળી રહે છે. કેવો રીતે કરે છે આ સંપૂર્ણ ઈ-નામ વ્યવસ્થા જાણીયે આ વિડીયો માં.
સંદર્ભ : Rajya Sabha TV, આપેલ કૃષિ માહિતી ને લાઈક 👍 કરી વધુ ને વધુ ખેડૂત મિત્રો ને શેર કરો.
66
6
સંબંધિત લેખ