નોકરીNakum Harish
ધોરણ 4 પાસ અને 16000 પગાર ધોરણ સાથે સરકારી ભરતી આવી !
સરકારી નોકરી માટે નગરપાલિકામાં ધોરણ 4 પાસ માટે ભરતી આવી ગઈ છે જેનો પગાર ધોરણ પણ સારો છે તો આ સરકારી નોકરીની વિગતવાર માહિતી માટે આ વિડિઓને અંત સુધી જુઓ ! સંદર્ભ : Nakum Harish. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી, કોમેન્ટ કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરો.
25
18
અન્ય લેખો