વીડીયોINSECTICIDES CATEGORY
ધાનુકા નું લોકપ્રિય કીટનાશક 'EM-1 '
પાક માં આવે છે ને ઈયળ . ચિંતા ના કરો પ્રસ્તુત છે ધાનુકા એગ્રીટેક નું "EM-1". • કેવી રીતે કરે છે પાક માં કામ, • કેટલા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો, • કેટલાં સમય માં અસર કરે છે, જાણવા માટે જુઓ આ વિડીયો અને જો આ દવા તમે ખરીદવા માંગતા હોય તો ulink://android.agrostar.in/productdetails?skuCode=AGS-CN-375
સંદર્ભ : INSECTICIDES CATEGORY. આપેલ પ્રોડક્ટ માહિતી ને લાઈક કરી નીચે આપેલ વિકલ્પ દ્વારા અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
35
3
અન્ય લેખો