સલાહકાર વિડિઓએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
ધાણાનું વાવેતર કરાવશે વધુ પૈસાદાર !
🍀 ખેડૂત મિત્રો, ધાણાના પાકમાં ખાસ કોઈ રોગ જીવાત આવતા નથી, અને તે પાકમાં ખાસ માવજતની જરૂરિયાત રહેતી નથી, તો ઓછા ખર્ચે વધુ ઉપજ લઇ શકાય તેવો પાક ધાણાનો તેના વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી માટે જુઓ વિડિઓ ! સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા, આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી, કોમેન્ટ કરી વધુ ને વધુ મિત્રો ને શેર કરો.
32
3
અન્ય લેખો