ધાણાના પાકનો યોગ્ય વિકાસ
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ધાણાના પાકનો યોગ્ય વિકાસ
ખેડૂત નામ: શ્રી નિલેશ વાઘમારે રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: 19:19:19 @ 05 ગ્રામ પ્રતિ લિટર પાણી મુજબ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
637
52
અન્ય લેખો