આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ધાણાના પાકની યોગ્ય વૃદ્ધિ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. શૈલેષ ડરે રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ :ટ્રાયકોન્ટાનોલ 0.05% ઇસી @ 25 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
197
0
સંબંધિત લેખ