ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
વીડીયોએગ્રોસ્ટાર ઇન્ડિયા
દેશી અળસિયાના લક્ષણો અને કાર્યો !
આજે આપણે જાણીશું ખેડૂત નો મિત્ર અળસિયા વિશે. જાણો દેશી અળસિયા નું જીવનચક્ર ! અળસિયા જમીન માટે કેમ છે ફાયદાકારક, અળસિયા જમીન રહીને ક્યાં ક્યાં મહત્વ ના તત્વો આપે છે આવી તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી જાણવા માટે આ વિડિઓ અંત સુધી જુઓ !
33
1
સંબંધિત લેખ