આજ ની સલાહએગ્રોસ્ટાર પશુ વિશેષજ્ઞ
દુધાળુ પશુઓમા થતો મસાનો રોગ
પશુને મસા જો ઓછી માત્રામા અને નાના કદમાં હોય તો ઘરગથ્થુ ઉપચાર તરીકે ઘોડાની પૂંછડીનો વાળ કે અન્ય સાફ દોરો મસાના આધાર પર ખેંચીને બાંધવો જોઈએ, તો થોડા દિવસ પછી આ મસા કુદરતી રીતે ખરી પડે છે.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અને અન્ય મિત્રો સાથે શેર કરો.
72
0
અન્ય લેખો