ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
દિવેલાની જાતની પસંદગી
દિવેલાની રોપણી કરવા માટે આ સારો સમય છે. તેથી ખેડૂત મિત્રો ને સલાહ અપાય છે કે તેમણે જાતિની પસંદગી પિયતની સુવિધા અનુસાર કરવી અને વરાપ ને ધ્યાનમાં રાખી વાવણી કરવી.
493
153
સંબંધિત લેખ