આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
દાડમમાં ફળ ફાટવાની સમસ્યા
ખેડૂતનું નામ: શ્રી કેસા રામ ચૌધરી રાજ્ય: રાજસ્થાન સલાહ : ચિલેટેડ કેલ્શિયમ @ 1 ગ્રામ + બોરોન 1 ગ્રામ / લિટર પાણી સાથે મેળવી છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
250
0
અન્ય લેખો