આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
થ્રિપ્સ જેવી ચુસીયા જીવાતના સંક્રમણથી કેપ્સિકમ મરચાનો મંદ વિકાસ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. શાંતેશા વનાહલ્લી રાજ્ય: કર્ણાટક ઉપાય : સ્પિનોસેડ 45% એસસી @ 7 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
203
6
અન્ય લેખો