ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
એગ્રોસ્ટાર વાર્તાએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ત્રણથી વધુ વર્ષ,વધુ ઉત્પાદન અને દરેક વખતે શ્રેષ્ઠ સેવા
યોગ્ય દર અને છેતરપીંડી થવાની બીક ન હોવી આ બે કારણસર હું એગ્રોસ્ટાર સાથે વ્યવહાર કરું છું.
ત્રણ વર્ષો પહેલાં,સંદીપભાઈ ચૌધરી,માંડવી,સુરતમાં રહેતા એક ખેડૂત ભાઈને એગ્રોસ્ટાર માંથી ટેક્સ્ટ મેસેજ મળ્યો.આ રીતે તેમને પહેલી વાર એગ્રોસ્ટાર વિષે જાણ થઇ. મેસેજ મળ્યા પછી,સંદીપભાઈએ એગ્રોસ્ટારની સેવાઓ વિષે વિચાર કર્યો અને તેમણે ટોલ ફ્રી નંબર1800-3000-0021પર
19
0