જૈવિક ખેતીએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તુવેર પાકમાં બીજ ઉપચારના ફાયદા
ખેડૂતો વર્તમાન સમયમાં તુવેર પાક ને રોકડીયા પાક તરીકે જુએ છે. આ પાકની ખેતીની શરૂઆતમાં જ જો પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે તો પાકથી સારો આર્થિક લાભ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ચાલો તુવેર પાકમાં બીજ ઉપચારના ફાયદાથી પરિચિત થઈએ.
• તુવેર પાકમાં સુકારો રોકવા માટે ટ્રાઇકોડર્મા પ્લસ 1 ગ્રામ / કિલો બીજ માવજત આપવી જોઈએ. બીજની સારવાર પહેલા રાસાયણિક જંતુનાશક સાથે અને પછી જૈવિક બીજ ઉપચાર સાથે થવી જોઈએ._x000D_ • 10 કિલો બીજ માટે પીએસબી 250 ગ્રામ સાથે બીજ સારવાર જમીનને ફોસ્ફરસ આપવા માટે થવી જોઈએ, જે પાકના ઉત્પાદનમાં 15% થી 20% સુધી વધારે છે._x000D_ • જમીનમાં સ્થિત ફોસ્ફરસ પાકને ઉપલબ્ધ કરાવા માટે પીએસબી 250 ગ્રામ પ્રતિ 10 કિલો બીજ દીઠ બીજ ઉપચાર કરવો જોઈએ. જેનાથી પાકના ઉત્પાદનમાં 15% થી 20% ની વૃદ્ધિ થાય છે._x000D_ • બીજ પ્રક્રિયા થી બીજ અંકુરણ શક્તિ સુધારે છે._x000D_ • વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ દ્વારા જમીનની ઉત્પાદકતા અને ફળદ્રુપતામાં વધારો થાય છે._x000D_ • જૈવિક ખાતર રાસાયણિક ખાતરો કરતા સસ્તા છે અને ઓછા ખર્ચ સાથે વધુ ઉત્પાદન મેળવવામાં મદદ કરે છે_x000D_ • બીજની સારવારથી ઉત્પાદન પ્રક્રિયા સાથે પાકની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય છે._x000D_ સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ._x000D_
171
1
અન્ય લેખો