આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તુવેર પાકનો યોગ્ય વિકાસ
ખેડૂત નામ: શ્રી વિજય સાવરકર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: 0:52:34 @ 75 ગ્રામ અને પ્રતિ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
432
14
અન્ય લેખો