આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
તુરીયા માં ફળમાખી નું નિયંત્રણ
નિયંત્રણ માટે ફળમાખીના ક્યુ લુર યુક્ત ટ્રેપ ૪ થી ૫ પ્રતિ એકરે લગાવો. સમયાંતરે ઉપદ્રવિત ફળ ભેગા કરી નાશ કરો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
303
1
અન્ય લેખો