ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તુરીયા માં ફળમાખીનો પ્રકોપ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી જીતેન્દ્ર ગામીત રાજ્ય: ગુજરાત સલાહ: ક્લોરેન્ટ્રેનિલીપ્રોલ 18.5% એસસી @ 40 મિલી 200 લિટર પાણી માં ભેળવીને છટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
179
3
સંબંધિત લેખ