આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તુરિયા પાક માં વાઈરસ !
ખેડૂત નું નામ: પ્રશાંત અમોલિક રાજ્ય: મધ્યપ્રદેશ સલાહ : વાઇરસથી સંક્રમિત છોડને ખેતર માંથી દૂર કરવા અને પ્રતિ એકર 5 પીળી સ્ટીકી ટ્રેપ લગાવવી.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
9
2
સંબંધિત લેખ