એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ
તરબૂચ ની લણણી !
ખેડૂત મિત્રો, આપણે તરબૂચ ની લણણી નીચે મુજબ ના લક્ષણો દેખાય ત્યારે કાપણી કરવી. 👉 ફળનાં ટીંડા ના ભાગ લીસ્સો અને બિલકુલ રૂવાટી વિનાનો દેખાય. 👉 પ્રકાંડના છોડ પરના વેલતંતુ ( ટેન્ડ્રીલ ) સુકાવા માંડે 👉 જમીનને અડેલ ફળના ભાગની છાલનો રંગ ચળકતો પીળાશ પડતો જોવા મળે ત્યારે લણણી કરવી. 👉 ફળને આંગળીના ટકોરો મારતા ધેરોબોટો અવાજ આવે તો તે ફળ પરિપક્વ છે. 👉 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 ક્લિક કરો. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
11
3
અન્ય લેખો