ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
સલાહકાર લેખAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
તરબૂચ ખેતીનું આયોજન
તરબૂચ ખેતીનું આયોજન
ઉનાળામાં વધુ માંગ સાથે,કયો પાક લાખો રુપિયાની આવક રળી આપે છે?આ પ્રશ્નનું માત્ર જવાબ છે-તરબૂચ.વિવિધ બજારોમાં વિવિધ પ્રકારના તરબૂચની જરૂરિયાત હોય છે.તેથી જાતિ પસંદ કરતા પહેલા,પ્રથમ આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે.આથી વેચાણ પ્રક્રિયા સરળ થશે અને અપેક્ષ
108
0
સંબંધિત લેખ