આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
તરબૂચમાં થ્રિપ્સનું નિયંત્રણ
થ્રિપ્સના નિયંત્રણ માટે ફિપ્રોનીલ ૫% એસ.સી ૪૦૦ મિલી પ્રતિ એકર ૨૦૦ લીટર પાણીમાં ઉમેરી છંટકાવ કરવો સાથે પ્રતિ એકર ૧૦ વાદળી ચીપકું સ્ટીકર લગાવવા.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
310
3
અન્ય લેખો