આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તરબૂચના મહત્તમ ઉત્પાદન માટે પોષણનું સુનિશ્ચિત વ્યવસ્થાપન
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. પાંડુરંગા માગર_x005F_x000D_ રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર_x005F_x000D_ સૂચન - એકર દીઠ 3 કિ.ગ્રા.13:0:45 આપવું અને પ્રતિ પંપ20 ગ્રામ સૂક્ષ્મપોષક તત્વોનો છંટકાવ પણ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
954
2
સંબંધિત લેખ