આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તરબૂચના ફળની વૃદ્ધિ માટે
ખેડૂત નામ: શ્રી કિરણ રાજ્ય: કર્ણાટક સલાહ: 12: 32: 16 @3 કિલો પ્રતિ એકર મુજબ ડ્રિપ માં આપવું.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
229
2
અન્ય લેખો