ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તરબૂચના ફળની યોગ્ય વૃદ્ધિ
ખેડૂત નામ: શ્રી સુધાકર થોરાટ રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: 12: 32: 16 @ 3 કિલો પ્રતિ એકર ડ્રિપ દ્વારા આપવું જોઈએ.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
163
6
સંબંધિત લેખ