આજ ની સલાહAgroStar એગ્રી-ડૉક્ટર
તરબૂચના આ વાયરસેને ઓળખો
તરબૂચના આ વાયરસેને ઓળખો: આ એક વાયરસથી થતો “પોટી વાયરસ” રોગ છે. આ રોગના અટકાવ માટે શરુઆતથી જ યોગ્ય પગલાં ભરો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
743
2
સંબંધિત લેખ