તણાવ માં ફ્લાવર નો પાક !
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તણાવ માં ફ્લાવર નો પાક !
ખેડૂત નું નામ: અંબાદાસ સંગમનેર રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: સિલિકા @15 મિલી પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
આપેલ માહિતીને લાઈક કરીને નીચે આપેલ વિકલ્પ પસંદ કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરો.
16
8
અન્ય લેખો