આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તડબૂચ માં ફળ માખીનો ઉપદ્રવ
ખેડૂત નું નામ - શ્રી સદ્દામ હુસેન રાજ્ય - રાજસ્થાન સલાહ - ફળ માખીના નિયંત્રણ માટે એકર દીઠ 7 થી 8 ફ્રૂટ ફ્લાય ટ્રેપ સ્થાપિત કરવી જોઈએ.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
113
6
અન્ય લેખો