તડબૂચનો યોગ્ય વિકાસ
આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તડબૂચનો યોગ્ય વિકાસ
ખેડૂત નું નામ: શ્રી ગણેશ જી રાજ્ય: મહારાષ્ટ્ર સલાહ: કેલ્શિયમ 5 કિલો અને બોરોન 1 કિલો પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપવું, તેના ચાર દિવસ પછી 13; 00: 45 @ 3 કિલો પ્રતિ એકર મુજબ ટપક દ્વારા આપવું.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
979
0
અન્ય લેખો