આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
તડબૂચના યોગ્ય વિકાસ માટે
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. દેવેન્દ્ર કાશીવર રાજ્ય - મહારાષ્ટ્ર સલાહ - 00:52:34 @3 કિલો પ્રતિ એકર ટપક દ્વારા આપો.
આ માહિતીને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેર કરો.
361
9
અન્ય લેખો