સલાહકાર લેખએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળી-લસણમાં થ્રીપ્સનું નિયંત્રણ !
👉થ્રીપ્સના ઉપદ્રવને કારણે છોડ કોકડાઇ જાય છે અને વાંકોચૂકો બની સમય જતા જમીન ઉપર ઢળી પડે છે. 👉થ્રીપ્સ પાન ઉપર ઘસરકા પાડી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. 👉નુકસાનવાળો છોડ કોકડાઇ જઇ વાંકો-ચૂકો બની જાય છે અને છેવટે છોડ સુકાઇ જાય છે. 👉આ માટે ફિપ્રોનીલ 80 ડબલ્યુજી 75 ગ્રામ દવા પ્રતિ એકર પ્રમાણે છંટકાવ કરવો. 👉🏻 એગ્રોસ્ટાર કૃષિ જ્ઞાન ને ફોલો કરવા માટે ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 ક્લિક કરો.
સંદર્ભ : એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને શેર કરો.
36
8
અન્ય લેખો