ક્ષમા કરશો, આ લેખ તમે પસંદ કરેલ ભાષામાં ઉપલબ્ધ નથી.
એગ્રી શોપ ટૂંક સમયમાં તમારા રાજ્યમાં ઉપલબ્ધ થશે.
એગ્રી ડૉક્ટર સલાહએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળી ના ખેતર ને રાખો નિંદામણ મુક્ત !
👉ડુંગળી ને ખેતર માં ફેર રોપણી કર્યા પછી તરત અને પિયત પહેલા નિંદામણ નાશક દવા ઓક્ષીફ્લોરફેન ૨૩.૫% ઈ.સી. દવા ૩૪૦ મીલી ૩૦૦ લીટર પાણીમાં ઓગળી એક એકરમાં ઉપયોગ કરવાથી નિંદામણનું નિયત્રણ થઇ શકે છે. સંદર્ભ :એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સીલેન્સ. આપેલ માહિતી ને લાઈક 👍કરી વધુ ને વધુ શેર કરી અન્ય મિત્રો ને માહિતીગાર કરો.
38
8
સંબંધિત લેખ