આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળીનું કદ વધારવા ખાતરની ભલામણ...
ખેડૂતનું નામ - શ્રી. સતિશ ભાઇ કોઅલી_x005F_x000D_ રાજ્ય - દાદરા નગર હવેલી_x005F_x000D_ સૂચન - 0:52:34 નો 100ગ્રામ પ્રતિ પંપ પ્રમાણે છંટકાવ કરો_x005F_x000D_
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
2063
11
અન્ય લેખો