આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળીની સ્વસ્થ વૃદ્ધિ
ખેડૂતનું નામ- શ્રી નારાયણ રાજ્ય- આંધ્ર પ્રદેશ સલાહ - 19: 19: 19 ખાતરનો 75 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
629
2
અન્ય લેખો