ગુરુ જ્ઞાનએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળીના પાકમાં થ્રિપ્સ જીવાત નું નિયંત્રણ
• ડુંગળી ના પાક માં થ્રિપ્સ મુખ્ય જીવાત છે. _x000D_ • આ જીવાત માં પ્રકોપ ના કારણે ઉત્પાદન પર અસર થાય છે. _x000D_ • તેના નિયંત્રણ માટે જુઓ આ સંપૂર્ણ વિડીયો._x000D_ _x000D_ સંદર્ભ - એગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ _x000D_ આ બહુપયોગી માહિતી ને લાઈક કરીને અન્ય ખેડૂત મિત્રો સાથે શેર કરો._x000D_
93
3
અન્ય લેખો