આજનો ફોટોએગ્રોસ્ટાર એગ્રોનોમી સેન્ટર ઓફ એક્સિલેન્સ
ડુંગળીના પાકમાં કાળીયા રોગનું નિયંત્રણ
ખેડૂતનું નામ: શ્રી. પુરુષોત્તમ જી રાજ્ય: કર્ણાટક ઉપાય : પ્રોપીનેબ 70% @ 30 ગ્રામ પ્રતિ પંપ છંટકાવ કરવો.
જો તમને આ માહિતી ઉપયોગી લાગી, તો ફોટો નીચે આપેલા પીળા અંગૂઠાના ચિહ્ન પર ક્લિક કરો અને નીચે આપેલા વિકલ્પોનો ઉપયોગ કરીને તમારા ખેડૂત મિત્રો સાથે તેને શેયર કરો
974
2
અન્ય લેખો