વીડીયો ગુરુ માસ્તર જી
ડીજી લોકર ના ફાયદા અનેક !
આજે દરેક જગ્યાએ અલગ અલગ પુરાવા ની જરૂર રહેતી હોય છે. જેના અર્થે ક્યારેક પુરાવા ખોવાઈ કે ચોરાઈ જવાની ભીતિ રહેતી હોય છે. સરકારે આ સમસ્યા ના નિવારણ માટે, ડિજિટલ ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ ના અનુસંધાન માં આ પ્રોગ્રામ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે. • મિત્રો, જાણીયે કે આ ડીજીતલ લોકર શું છે? • તેના ફાયદા શું છે? • તે કેવી રીતે ઓપન કરી શકાય છે? • તેમાં કેવી રીતે ડોક્યુમેન્ટ જમા કરી શકાય? વગેરે માહિતી જાણવા માટે જુઓ આ વિડીયો અને આ ઉપયોગી માહિતી અન્ય ખેડૂત મિત્રો ને અવશ્ય શેર કરો.
સંદર્ભ : ગુરુ માસ્ટરજી, આપેલ માહિતી ને લાઈક કરી અન્ય ખેડૂત મિત્રો ના હિત માં અવશ્ય શેર કરો.
47
1
અન્ય લેખો